Objectius del curs

Amb aquest curs, pretenem que els assistents:

  • Recordar què implica la ISO 14001, la seva Política de gestió ambiental i les Bones Pràctiques a aplicar a la feina diària.
  • Identifiquin situacions de risc que puguin provocar una emergència ambiental.
  • Apliquin mesures per prevenir i minimitzar situacions de risc.
  • Actuar davant d’una emergència ambiental.

Temari:

  • La ISO 14001 a Reenvas. Política Ambiental i Bones Pràctiques Ambientals 
  • Situacions de risc ambiental detrectats
  • Casos d’emergència ambientals detectats
  • Com elaborar un simulacre ambiental
  • Com actuar davant d’una emergència ambiental
  • Exercici Pràctic: Simulacre d’emergència ambiental.


Los objetivos del curso de auditoria interna son adquirir competencias de auditor interno para saber ejecutar la auditoria interna. Implica Planificar, preparar y reunir evidencias a la auditoria interna a través de la observación, entrevistas y muestreo de documentos y registros; Evaluar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión y redactar los informes de auditoría interna.

L’objectiu del curs és apropar la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a la petita i mitjana empresa amb l’objecte de posar en valor aquelles accions i projectes socialment responsables en les que hi estan implicades aconseguint que sigui una avantatge comercial per elles.


ISO 45001 de Gestión en la Seguridad y Salud Laboral

El OEA es un estatuto que pueden obtener los operadores económicos comunitarios y que supone, principalmente, ser considerado por la Unión Europea de confianza en cuanto a su actividad profesional en materia aduanera.